31 mei: Masterclass Veilige inzet van batterijtechnologie
Meld je nu aan!
Home>Nieuws>Op zoek naar professionals voor de energietransitie
Nieuws
Op zoek naar professionals voor de energietransitie
15
Dec
Op zoek naar professionals voor de energietransitie

Op zoek naar professionals voor de energietransitie

In de winterzon op de parkeerplaats van Industriepark Kleefse Waard in Arnhem staat een groot aantal elektrische auto’s op te laden. Het is de stek van ElaadNL. Vandaag komen deelnemers van een leerwerktraject er meer te weten over het 'laadlandschap'.

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum van de Nederlandse netbeheerders dat zich bezighoudt met het slim en duurzaam opladen van elektrische voertuigen. Een groep van 8 mensen loopt het gebouw in. Zij volgen het leerwerktraject voor statushouders in de energiesector. Dat is een programma waarin leren en werken gecombineerd worden en waarin zij voorbereid worden op een deeltijdopleiding en een baan in de energiesector. De statushouders zijn asielzoekers van wie het verzoek om in ons land te verblijven is ingewilligd en die een (legale) verblijfsstatus heeft gekregen.

Technici voor energietransitie

De energietransitie vraagt om veel professionals die op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Dat is een grote uitdaging. Technici zijn schaars zoals we weten en de schaarste is onmogelijk op te vangen met alleen maar jonge, nieuwe professionals. Daarvoor is ook de instroom van oudere professionals uit andere sectoren noodzakelijk. Die instroom komt ook van statushouders. Het zijn professionals, vaak hoogopgeleid, die zich sinds kort in ons land hebben gevestigd en interesse hebben in een leerwerktraject.

Werkbezoeken aan bedrijven

Deze zogeheten nieuwkomers komen via de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en het HAN Talencentrum in leerwerktrajecten terecht van onder andere het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE). Zij organiseren werkbezoeken aan bedrijven, zoals ElaadNL. ElaadNL draagt als expert op het gebied van laadinfrastructuur bij aan lessen en studiemateriaal voor instromers. Voor het bedrijf zijn 2 onderdelen belangrijk: meer mensen warm maken voor een baan in de techniek en met laadinfrastructuur; en slimme processen inrichten zodat de mensen die er zijn meer kunnen doen in kortere tijd.

Zo verzorgt ElaadNL naast het keuzedeel “laadpunten voor elektrische voertuigen” binnen een mbo-opleiding ook een dagdeel over het ‘laadlandschap’ op haar Testlab. Daarin leren de deelnemers hoe de sector van elektrische auto’s en laadtoepassingen er uit ziet. Met deze verkorte mbo-opleidingen (het keuzedeel) behalen studenten een certificaat en kunnen zij aan de slag als laadpaalmonteur. Was hier vroeger nog een opleidingstijd van 24 maanden voor nodig, nu is dat al teruggebracht naar 9 maanden. Hier kunnen nieuwe technici zoals geïnteresseerde statushouders van profiteren.

ElaadNL ziet dat er in de nabije toekomst heel veel mensen nodig zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van de infrastructuur. Daarvoor is kennis nodig op het gebied van IT, techniek en mensen die zich in willen zetten om het slimme laden nog slimmer te maken.

Nasser uit Syrië

Nasser uit Syrië is een van de deelnemers. Hij heeft economie gestudeerd en zijn diploma Bedrijfskunde is erkend in Nederland. Bij een oliebedrijf is hij kwaliteitscontroleur geweest. Het lukte hem niet om een baan te vinden waarin hij zijn kennis en kunde in de bedrijfskunde en economie kan inzetten. “Daarom heb ik een switch gemaakt”, legt hij uit. “Want op mijn sollicitaties kreeg ik helemaal geen reactie”. Hij is erg geïnteresseerd in techniek en duurzaamheid. Daarom is dit bedrijfsbezoek voor hem ook zo belangrijk. “Ik zou graag hier willen werken”. Zijn ogen schitteren als hij rondkijkt in het testhal van ElaadNL. Maar eerst moet hij het voorbereidende leerwerktraject afronden.

Nasser: “Ik heb mij hiervoor aangemeld, nadat ik een advertentie hierover zag op de website van UAF. Ik zag mijn kans en ik ben geslaagd voor de toelatingstoetsen. In het traject leren we nog beter Nederlands, krijgen we vakken zoals wiskunde en natuurkunde en leren we over hoe de arbeidsmarkt in Nederland eruit ziet. Het is een duale studie”. Hij lacht als hij mij moet uitleggen wat dat is. “Werken en studeren”, zegt hij.

ElaadNL en energietransitie

Rutger de Croon is manager marktontwikkeling bij ElaadNL. Hij maakt duidelijk dat ElaadNL breed insteekt op de energietransitie. Zo test het bedrijf laadpalen en elektrische voertuigen. Is het een kenniscentrum op het gebied van energie en elektrische mobiliteit. En onderzoekt het de impact van het toenemende gebruik van elektriciteit op het elektriciteitsnet. Slim opladen is een randvoorwaarde om alle elektrische mobiliteit in de toekomst op te kunnen laden. Termen als laadprofielen, laadinfrastructuur, zero emissie bouwen vliegen je om de oren. Wat wil je, de Croon ademt bijna elektriciteit. 

Enthousiast vertelt hij: “Het is innovatief, een nieuwe markt met nieuwe spelers. En het klinkt misschien een beetje zweverig, maar wij leveren een bijdrage aan de verbetering van de aarde door het tegengaan van de klimaatverandering”.

Taalbarrierès en miscommunicatie

Taal is een aandachtspunt volgens De Croon: “Als we statushouders versneld aan het werk willen krijgen binnen deze sector, dan moeten we ook oog hebben voor de veiligheid. Miscommunicatie veroorzaakt dan problemen, dus taalvaardigheid is erg belangrijk. Daarom is het goed om te zien dat de studenten hier al aardig op weg zijn met het Nederlands”.

Samenwerking met de HAN

De Croon vindt een goede samenwerking met de HAN essentieel: “We willen gewoon goede studenten krijgen. We hebben bij ElaadNL verschillende onderzoeksvragen liggen voor stagiaires en afstudeerders.” De Croon benadrukt dat voor het verder ontwikkelen van slim laden en het sneller aansluiten van laadpalen veel mensen nodig zijn: “Voor de netbeheerders is het nu heel belangrijk om snel goed technisch personeel op te leiden. Voor statushouders zijn er bijvoorbeeld al leerwerktrajecten op mbo-niveau. Daarnaast willen netbeheerders ook maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. We hebben immers iedereen nodig op alle niveaus, dus ook de statushouders.”

Hoogopgeleid

Als De Croon zich bij de groep studenten voegt na ons gesprek, maakt hij kennis met hoogopgeleide mensen vanuit diverse technische disciplines.

Omran is archeoloog, maar rijdt zelf elektrisch en weet veel over de techniek. Ali heeft watertechniek gestudeerd. Ahmed is ingenieur. De econoom Layth vindt duurzaamheid belangrijk en ziet in techniek de toekomst. Habib heeft voor een installatiebedrijf gewerkt met warmtepompen. Mehdi is werktuigbouwkundige. En de enige dame in het gezelschap, Sherin, heeft luchtvaarttechniek gestudeerd.

Een schat aan potentiële werknemers voor in de toekomst, dus. Bovendien allemaal goed Nederlands sprekend en begrijpend. Dat wordt allemaal alleen maar beter na dit leerwerktraject binnen SEECE.

Let's CONNECT!

Ben je als bedrijf, onderwijsinstelling of onderzoeksbureau actief betrokken bij de energietransitie?

Nieuwsbrief

© 2024 Connectr – Energy innovation
Connectr