04 apr: Community Meeting Temporary Energy Systems (TES) bij Camp Innovation van Defensie in Ede.
Meld je nu aan!
Home>Privacybeleid

Privacybeleid

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.connectr.nu allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Connectr – Energy innovation (hierna: Connectr).

Voor wie?
Dit statement geldt voor alle personen die met Connectr in relatie staan. Daaronder vallen in elk geval:

 • Huurders
 • Bezoekers van het Innovatielab
 • Projectgeïnteresseerden
 • Deelnemers aan projecten
 • Partners in projecten
 • Aanbieders en gebruikers van faciliteiten
 • Klanten
 • Potentiële klanten
 • Bezoekers van de website
 • Ontvangers van nieuwsbrieven
 • Werknemers
 • Sollicitanten

Persoonsgegevens die wij verwerken
Connectr verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • E-mailadres.
 • Telefoonnummer.
 • Geboortedatum.
 • Kopie identiteitsbewijs.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een overeenkomst, door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Geslacht.
 • CV / motivatiebrief.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@connectr.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Connectr verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het versturen van een nieuwsbrief, of u anderszins op de hoogte brengen van ontwikkelingen.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Sollicitatieprocedures.
 • U kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld in het kader van projecten of faciliteiten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij voegen u toe aan onze mailinglijst als u zich hier actief voor aanmeldt of als u contact met ons opneemt om meer informatie op te vragen. In onze nieuwsbrief leest u nieuws, ontwikkelingen en informatie over Connectr en over verwante initiatieven, bedrijven en partijen. Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Reclame
Wellicht sturen wij u reclame over nieuwe initiatieven of diensten. Dit doen wij via social media. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Reacties kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Media
Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site uploadt, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS-locatiegegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website namelijk downloaden en die locatiegegevens inzien.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
In overeenstemming met de wet, bewaart Connectr persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Connectr verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Connectr blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Connectr gebruikt functionele en analytische (Google Analytics) cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Connectr gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, wordt uw naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen. Dit doen we voor uw gemak, zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login-informatie en schermweergave-opties. Login cookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermweergave opties een jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login minimaal twee weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login-cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert, wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post-ID van het artikel wat u heeft bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Connectr en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@connectr.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@connectr.nu. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan bijvoorbeeld via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Connectr neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@connectr.nu.

Beveiliging
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer; SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, wijzigt mogelijk ook deze privacyverklaring. De verklaring die hier te vinden is, is leidend.

Contactgegevens
Connectr – Energy innovation
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
info@connectr.nu
06 229 001 26

Let's CONNECT!

Ben je als bedrijf, onderwijsinstelling of onderzoeksbureau actief betrokken bij de energietransitie?

Nieuwsbrief

© 2024 Connectr – Energy innovation
Connectr