Home > Waarom Connectr

Waarom Connectr

De energietransitie
als uitdaging, de regio
als kans

We staan wereldwijd voor een enorme verduurzamingsopgave. Om ons als land te houden aan internationale klimaatafspraken, moeten alle zeilen worden bijgezet. Dat geldt ook op regionaal niveau: voor een klimaatneutraal Gelderland in 2050, is nú versnelling nodig.

Voor een succesvolle energietransitie moeten we leren, innoveren en samenwerken. Dat geldt zowel voor technische oplossingen als voor human capital. Het sterke energy cluster in Gelderland biedt daartoe volop kansen. De afgelopen jaren is er steeds meer ingezet op samenwerking in de regio, wat leidt tot innovatiekracht, eensgezindheid en een verwevenheid van activiteiten.

De potentie benutten
De regio kan haar potentie om bij te dragen aan een succesvolle energietransitie echter nog veel meer benutten. Dat geldt zowel voor toepassingen in de regio zelf, als op nationaal en internationaal niveau. We moeten blijven investeren in faciliteiten en samenwerking – niet alleen om onze positie te behouden en te versterken, maar om de benodigde schaalsprong te maken.

Connectr is de concentrerende, verbindende en versnellende factor die hiervoor nodig is. Die zorgt dat we van de energietransitie economie kunnen maken. De ambitie is om het zó goed te doen, dat onderzoek, onderwijs en bedrijfsinnovatie de regio tot een Europese hotspot maken. En dat Europa mee-investeert in de oplossingen die in de regio worden bedacht.

Zo maken we de benodigde schaalsprong van energy innovaties, en dragen we bij aan de energietransitie én de economie.

Download het businessplan (pdf)

Let's CONNECT!

Ben je als bedrijf, onderwijsinstelling of onderzoeks-bureau actief betrokken bij de energietransitie? En wil je een schaalsprong maken in omzet, klanten, kennis en/of kunde? Let's Connect!

Nieuwsbrief

© 2021 Connectr – Energy innovation