Home>Nieuws>Energy Storage NL en Connectr werken aan landelijke proeftuin Energieopslag

Energy Storage NL en Connectr werken aan landelijke proeftuin Energieopslag

De energietransitie komt momenteel versneld op gang. Binnen deze transitie speelt energieopslag een cruciale rol. De opschaling en veilige uitrol van de verschillende energieopslagtechnologieën vraagt nog de nodige aandacht. Zo kijken bedrijven in Nederland naar het vergroten van de energieopslagcapaciteit, naar het verlengen van de levensduur en naar cruciale randvoorwaarden op het gebied van veiligheid, grondstoffen en recycling. Dit biedt kansen voor onze maakindustrie om de nieuwe generatie energieopslagsystemen in Nederland te ontwikkelen.

Proeftuin energieopslag

Zowel Energy Storage NL (ESNL) als Connectr willen deze innovatieontwikkeling rondom energieopslag versnellen. Door de krachten te bundelen, wordt meer impact op landelijke schaal gerealiseerd. Concreet wordt nu samen gewerkt aan een gezamenlijke proeftuin voor energieopslagbedrijven op het Industriepark Kleefse Waard.

In het proces van ontwikkeling van nieuwe opslagtechnologie, dient de technologie of het systeem uitvoerig getest te worden voordat het in de markt kan worden gezet. Het hebben van een goed ingericht proefveld waar leden van ESNL en partners van Connectr kunnen testen en hun technologie kunnen demonstreren is dan ook heel waardevol. Tevens heeft de testopstelling ook de nodige demonstratiewaarde en kan de opstelling worden gebruikt om potentiële klanten de technologie in werking te laten zien.

Netwerken en kennisdeling

Connectr heeft een dergelijk testomgeving, het Energy Demo Field, afgelopen jaar opgezet op het Industriepark Kleefse Waard. Deze wordt in het komende jaar doorontwikkeld tot een volwaardig proefveld voor het uitvoeren van testen en het doen van demonstraties. Het testveld biedt een mooie kans om beide netwerken en andere geïnteresseerden uit te nodigen en om oplossingen voor de markt te presenteren door middel van fysieke opstellingen.

Testen op het Energy Demo Field betekent niet alleen dat je toegang hebt tot een testomgeving. Ook krijg je toegang tot de Shared Office. Hierin werken ESNL en Connectr samen aan het faciliteren van kennisdeling en het verbinden van de netwerken. Het doel voor het komende jaar is dan ook om samen een reeks activiteiten op te zetten. Hierin bieden we naast kennisdeling, bedrijven uit onze netwerken de kans om hun oplossingen te presenteren. 

Ben je geïnteresseerd om je energieopslagtechnologie neer te zetten op het demoveld, neem contact op met Lennard Nellestein (lennard@connectr.nu) voor een snelle intake om te toetsen of de testvraag past op het Energy Demo Field. Voor meer informatie over de beschikbare utiliteiten en faciliteiten, kijk op de pagina van het Energy Demo Field.

Let's CONNECT!

Ben je als bedrijf, onderwijsinstelling of onderzoeksbureau actief betrokken bij de energietransitie?

Nieuwsbrief

© 2023 Connectr – Energy innovation