26 sep: Masterclass Zonder gelijkspanning geen energietransitie
Meld je nu aan!
Home>Nieuws>Een centrale plek voor kennisdeling omtrent de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen
Nieuws
Een centrale plek voor kennisdeling omtrent de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen
11
Jul
Een centrale plek voor kennisdeling omtrent de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen

Een centrale plek voor kennisdeling omtrent de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen

Goed nieuws voor iedereen die betrokken bij of geïnteresseerd is in de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen. Vanaf vandaag is er één centrale plek waarop alle mogelijk relevante informatie en kennis over de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen wordt gedeeld. Deze plek betreft de website van EIGEN, een consortiumproject dat werkt aan een blauwdruk voor de realisatie van energy hubs op bedrijventerreinen voor grootschalige zon- en windinpassing.

De website van EIGEN geeft een goede indruk van de noodzaak en mogelijkheden van energy hubs en laat zien hoe EIGEN verschillende partijen ondersteunt in de verschillende ontwikkelingsfases van zo’n energy hub. Daarnaast zijn er onder de noemer ‘kennisdeling’ tools te vinden die concrete handvatten bevatten om dit te realiseren. Bij ‘nieuws en ontwikkelingen’ volgt men het laatste nieuws in de sector en rondom het project. 

Over EIGEN

Met het EIGEN project werken we aan een slimme oplossing voor bedrijventerreinen. Met een gevalideerde aanpak (de blauwdruk) koppelen we de lokale vraag en aanbod die niet alleen het congestieprobleem oplost maar die een positieve bijdrage levert aan het hele energiesysteem.  

We ontwikkelen een stappenplan met een EIGEN-toolbox (samen ‘de blauwdruk’) die het voor ontwikkelaars makkelijker maakt om energy hubs te realiseren. We richten ons niet louter op de techniek maar ook op de vraag hoe je het organiseert, financiert en wat wettelijk gezien wel en niet mag.

De blauwdruk

De blauwdruk bestaat uit een systematisch uitgewerkt stappenplan dat onderbouwd wordt door de inzet van complementaire EIGEN-tools. Hieronder vallen een Energy Hub Platform, faciliterende EIGEN-tools en een EIGEN-toolsuite met modellen, simulaties en algoritmes. Deze tools zijn modulair opgebouwd en voor de meeste bedrijventerreinen inzetbaar voor de ontwikkeling en implementatie van energy hubs. De ontwikkelde blauwdruk, gevalideerd aan een concrete case, kan aangepast worden naar andere toepassingsdomeinen zoals publieke gebouwen, smart cities en energy communities.

Op de website van EIGEN lees je meer over de opzet van de blauwdruk en de aanpak van EIGEN.

Rol van Connectr

Het belang van Connectr in EIGEN is het verkrijgen van kennis en ontwikkelen en testen van oplossingen voor energy hubs – specifiek in de regio Oost-Nederland. Connectr bestaat uit een innovatieprogramma, Innovatie lab en gedeelde faciliteiten om drie sleuteltechnologieën te onderzoek en ontwikkelen: elektrische energietechniek, elektrochemische energieopslag en duurzame aandrijfsystemen. Connectr ziet dat decentrale, flexibele netten zoals het Energy Hub-concept nieuwe benaderingen vereist en mogelijk maakt.  

Voor EIGEN is deelname van Connectr belangrijk vanwege de sterke kennispositie en ervaring die het initiatief heeft opgebouwd in Oost-Nederland. Daarnaast beschikt het over geavanceerde faciliteiten waar testen en simulaties uitgevoerd kunnen worden die essentieel zijn voor (deeloplossingen) binnen het project. Door de nauwe samenwerking met lokale en regionale overheden waarborgt Connectr de regionale en politieke inbedding van EIGEN.   

Contactpersoon van Connectr is Robert-Niels van Droffelaar.

Let's CONNECT!

Ben je als bedrijf, onderwijsinstelling of onderzoeksbureau actief betrokken bij de energietransitie?

Nieuwsbrief

© 2024 Connectr – Energy innovation
Connectr