Home>Nieuws>Masterclass systeemintegratie en Energy Hubs

Masterclass systeemintegratie en Energy Hubs

Hoe zou een blauwdruk voor de realisatie van energy hubs eruit zien? Welke tools worden daarin ontwikkeld in de komende jaren? Ben je betrokken bij of geïnteresseerd in ontwikkelingen in de regio – en daarbuiten? Neem dan deel aan deze Connectr masterclass, om je kennis, inzicht en netwerk uit te breiden.

Waar en wanneer?

De masterclass zal maandag 26 juni 2023 van 09:00 uur tot 16:30 uur plaatsvinden bij Connectr Shared Office op Industriepark Kleefse Waard.

Waarom?

Het huidige energiesysteem zal door de energietransitie een metamorfose ondergaan. Van een centraal gestuurd systeem, gebaseerd op fossiele brandstoffen met gescheiden infrastructuren voor elektriciteit, gas en transportbrandstoffen, naar een duurzaam energiesysteem, gevoed vanuit gedistribueerde, decentrale opwekfaciliteiten, die gebruik maken van hernieuwbare bronnen.

Hoe zo’n decentraal energie systeem – of ‘energy hub’ – eruit ziet is afhankelijk van meerdere factoren; daar zouden archetypen voor kunnen worden ontwikkeld. Het vraagstuk speelt momenteel vooral op bedrijventerreinen, maar ook op industriegebieden, tankstations, verzorgingsplaatsen en locaties met een behoefte aan laadinfrastructuren voor elektrisch vervoer. Energy Hubs hebben betrekking op zowel het private (lokale) als gereguleerde (landelijk) elektriciteitsnet, kunnen een veelvoud aan producenten en afnemers omvatten, bestaan uit een combinatie van meerdere (geïntegreerde) technieken en vragen om samenwerking van partijen met uiteenlopende ambities en werkwijzen. In deze masterclass brengen we ze samen.

Deze masterclass organiseert Connectr in samenwerking met het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) en partners uit het EIGEN consortium (Energy Hubs voor Inpassing van Grootschalige hernieuwbare ENergie, onderdeel van het MOOI-SIGOHE programma).

Voor wie?

Gemeenten, regisseurs, bedrijvenverenigingen, systeemintegratoren en netbeheerders die kansen willen benutten en kennis willen delen in ontwikkeling en realisatie van energy hubs. Het maakt niet uit waar je organisatie staat in die ontwikkeling.

Resultaat

Na deze masterclass heb je meer kennis van de huidige stand van zaken in de ontwikkeling van decentrale energiesystemen. Met handreikingen in de benodigde fasering en tooling, om van huidige situatie naar eerste hub-ontwikkeling te komen. En met actuele illustraties uit enkele energy-hubs-in-ontwikkeling, heb je een netwerk om in samen te werken en op te bouwen.

Kosten per deelnemer

De kosten bedragen €295,-. Voor EIGEN-consortiumleden €149,- Bij meer deelnemers van één bedrijf of organisatie geldt het bedrag van €245,-. Het maximum aantal deelnemers is 50.

Aanmelden

Heb je interesse? Je kunt je aanmelden voor de Masterclass systeemintegratie en Energy Hubs via de website van de HAN via deze link.

Let's CONNECT!

Ben je als bedrijf, onderwijsinstelling of onderzoeksbureau actief betrokken bij de energietransitie?

Nieuwsbrief

© 2023 Connectr – Energy innovation