26 sep: Masterclass Zonder gelijkspanning geen energietransitie
Meld je nu aan!
Home>Nieuws>InnoFase stroopt mouwen op voor Smart Energy Hub InnoFase
Nieuws
InnoFase stroopt mouwen op voor Smart Energy Hub InnoFase
17
Feb
InnoFase stroopt mouwen op voor Smart Energy Hub InnoFase

InnoFase stroopt mouwen op voor Smart Energy Hub InnoFase

Op 16 februari hebben 17 partijen de intentieovereenkomst voor Smart Energy Hub InnoFase ondertekend. Hiermee spreken zij af samen te werken aan de realisatie van deze enery hub op bedrijventerrein InnoFase in Duiven. Het is de bedoeling dat lokaal opgewekte duurzame energie op ieder moment beschikbaar komt, voor lokale en regionale afnemers. Een virtueel energiemanagementsysteem […]

Op 16 februari hebben 17 partijen de intentieovereenkomst voor Smart Energy Hub InnoFase ondertekend. Hiermee spreken zij af samen te werken aan de realisatie van deze enery hub op bedrijventerrein InnoFase in Duiven. Het is de bedoeling dat lokaal opgewekte duurzame energie op ieder moment beschikbaar komt, voor lokale en regionale afnemers. Een virtueel energiemanagementsysteem gaat ervoor zorgen dat vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd.

Lokaal voor lokaal

Smart Energy Hub InnoFase in Duiven maakt als pilot onderdeel uit van het programma Smart Energy Hubs van Oost NL. In een smart energy hub komen diverse energiestromen samen in een decentraal netwerk. Dat netwerk brengt de opwek, de opslag en conversie en het verbruik van energie steeds in onderlinge balans. Daarmee biedt een energy hub een oplossing voor de volle elektriciteitsnetwerken dat ontstaat door de groeiende vraag naar elekriciteit en de toename van de productie van duurzame energie.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er op en rondom bedrijventerrein InnoFase grote potentie is voor restwarmte, duurzame elektriciteit, biogas en waterstof in de hele energieketen: van productie, conversie, opslag en afzet. Hierbij kan de ontwikkeling van een decentraal netwerk, waarbij duurzame opgewekte lokale energie ook weer lokaal afgezet worden een belangrijke bijdrage leveren.

De potentie van Smart Energy Hub InnoFase is omvangrijk en betreft naar verwachting een ontwikkelagenda voor de komende 10 jaar. Het is daarom verstandig dit stap voor stap te gaan ontwikkelen en te starten met kansrijke projecten waarbij nu al concrete producenten en afnemers in beeld zijn, zoals bij een virtueel lokaal energiesysteem, waterstof en warmte.

Virtueel lokaal energie systeem

Een virtueel lokaal energie systeem is de eerste stap die wordt gezet in de ontwikkeling van de Smart Energy Hub InnoFase. Dankzij dit systeem wordt onbenutte netcapaciteit virtueel ontsloten en kan daarmee gaan bijdragen aan het verminderen van netcongestieproblemen. In vergelijkbare andere projecten zijn al interessante resultaten behaald, waarbij zo’n 20% tot 50% extra netcapaciteit is ontsloten op basis van de bestaande netinfrastructuur.

Over Synergiepark InnoFase

Synergiepark InnoFase is een bedrijventerrein van 66 hectare, gelegen aan de A12 in Duiven en de vestigingsplaats in Oost-Nederland voor ondernemingen die actief zijn in de circulaire economie. Samen met de elf bedrijven die op het terrein liggen, richt InnoFase zich voornamelijk op het hergebruik van grondstoffen en energie. Dit gebeurt met onderlinge uitwisseling van in- en uitgaande stromen, zoals warmte, elektra, water, biogas, biomassa en restmaterialen. Door deze manier van werken wordt bespaard op primaire grondstoffen, energie, transport en ruimtebeslag. Daarnaast zal de komende jaren direct ten oosten van Synergiepark InnoFase een energiepark worden ontwikkeld met ruimte voor zo’n 90 hectare aan zonneparken en 5 tot 8 nieuwe windturbines.

Samenwerkende partijen

De deelnemende partijen in deze samenwerking zijn: Firan, gemeente Duiven, PreZero Nederland, Cirrec Netherlands, AVR Afvalverwerking, Koolen Industries, Waterschap Rijn en IJssel, Dutch Solar Parks, IX Zon, Sunvest Ontwikkeling, Eurus Energy Europe, InSus, Olde Bolhaar Eco Service, Perpetual Next, Ontwikkelmaatschappij Oost-Nederland, Provincie Gelderland en netbeheerder Liander.

Vragen?

Neem dan contact op met Robert-Niels van Droffelaar, lid van de kernorganisatie van Connectr.

Let's CONNECT!

Ben je als bedrijf, onderwijsinstelling of onderzoeksbureau actief betrokken bij de energietransitie?

Nieuwsbrief

© 2024 Connectr – Energy innovation
Connectr