31 mei: Masterclass Veilige inzet van batterijtechnologie
Meld je nu aan!
Home>Nieuws>Het Project EIGEN: “betrouwbare en opschaalbare concepten voor energy hubs” gestart
Nieuws
Het Project EIGEN: “betrouwbare en opschaalbare concepten voor energy hubs” gestart
26
Maa
Het Project EIGEN: “betrouwbare en opschaalbare concepten voor energy hubs” gestart

Het Project EIGEN: “betrouwbare en opschaalbare concepten voor energy hubs” gestart

Het project “Energy Hubs voor Inpassing van Grootschalige hernieuwbare Energie” (kort: EIGEN), dat Alliander samen met twaalf partners waaronder Connectr uitvoert, richt zich op de ontwikkeling en uitrol van betrouwbare concepten voor energy hubs. Op 7 maart jl. vond de kick-off met alle partners plaats in Utrecht.

Het doel van het project is om een systematisch uitgewerkt stappenplan met complementaire tools te ontwikkelen om grootschalig opgewekte duurzame energie lokaal toepasbaar te maken op bedrijventerreinen. Er vinden pilots plaats in de Amsterdamse haven, op de City Logistics Innovation Campus bij Amsterdam en in bedrijvenpark De Zwette in Leeuwarden. Verder zullen er haalbaarheid en gidsprojecten aangewezen worden, waar mogelijk ook in onze regio, om onderdelen van de beoogde blauwdruk te testen en valideren.

Haike van de Vegte, business manager van Firan: “De blauwdrukken maken het voor de praktijk makkelijker om alle complexe technische en juridische af te wegen en tot de juiste oplossing te komen voor de lokale situatie. Daardoor worden energy hub concepten breed toepasbaar en opschaalbaar, wat een impuls geeft aan de lokale productie en inzet van hernieuwbare energie.”

Verduurzaming versnellen

Het EIGEN-project loopt van 1 februari 2022 tot 31 augustus 2025 en is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van 3.1 miljoen euro vanuit de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI), die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ingesteld om integrale oplossingen te stimuleren die bijdragen aan de klimaatdoelen. Het consortium, dat wordt geleid door Alliander, brengt de verschillende competenties samen die nodig zijn voor een integrale aanpak: bij het project zijn marktpartijen, TNO en hoger onderwijs betrokken.

Connectr zal hier bijdragen aan zowel technische (indirect via haar netwerk) als niet-technische aspecten van de realisatie van Energy Hubs. Zo levert zij een sterke bijdrage aan het niet-technische bouwblok en het ontwikkelen van betreffende EIGEN-tools. In het test- en validatieproces is Connectr ook betrokken, waarbij zij een uitgebreide evaluatie uitvoert op het Energy Hub-concept.

Aansluiting bij Versnellingsprogramma Smart Energy Hubs Oost Nederland

In Oost-Nederland wordt door Oost NL, de provincies Gelderland en Overijssel gewerkt aan een programma om de realisatie van Smart Energy Hubs (SEH’s) te versnellen. Dit geschiedt in samenwerking met o.a. Connectr, Stichting Kiemt en VNO-NCW. Dit programma is een vervolg op de position paper die Oost NL met partners heeft laten uitvoeren door Stratelligence en Ekinetix (zie https://oostnl.nl/nl/smart-energy-hubs).

We zien SEH’s als een noodzakelijk aanvulling in het nationale energie landschap. Dit wordt versterkt door het groeiend aantal locaties waar netcongestie de verduurzaming van bedrijven en bedrijfsterreinen vertraagd. Het rapport geeft aan dat de ontwikkeling van SEH’s kansen biedt voor de regio maar dat de regionale samenwerking en samenhang noodzakelijk is om kansen te verzilveren.

Het versnellingsprogramma richt zich op het realiseren van SEH’s en het organiseren van de noodzakelijk randvoorwaarden hiervoor. Het programma zal in de komende periode 10 SEH’s (4 in Overijssel en 6 in Gelderland) concreet ondersteunen.

Met Firan, onderdeel van Alliander, wordt bij een aantal SEH’s reeds gewerkt met een stappenplan. Dit betreft als het ware een voorloper van hetgeen binnen het EIGEN project als blauwdruk wordt uitgewerkt.

Een aantal pilots in Oost-Nederland zullen meegenomen worden als haalbaarheid of gidsproject in het EIGEN project om zoveel mogelijk van elkaar te leren. Hiermee wordt bijgedragen aan het breed toepasbaar en schaalbaar maken van Energy Hubs in Nederland.

Meer weten over het project EIGEN?

Neem dan contact op met Robert-Niels van Droffelaar. Hij is vanuit Oost NL betrokken bij Connectr en bereikbaar via robert-niels@connectr.nu

Let's CONNECT!

Ben je als bedrijf, onderwijsinstelling of onderzoeksbureau actief betrokken bij de energietransitie?

Nieuwsbrief

© 2024 Connectr – Energy innovation
Connectr